Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poděkování a něco k zamyšlení

Členové občanského sdružení „Budoucnost Třebětína“ děkují všem občanům, kteří nás až do závěrečných a nelehkých jednání v negativním postoji k výstavbě bioplynové stanice a v odklonu těžké dopravy mimo zastavěnou část Třebětína podporovali.

Bez vás, kteří jste sbírali podpisy na petiční archy, bez vás, kteří jste je s vědomím, že jdete s kůží na trh, podepsali, bez vás, kteří jste k odvolacím listinám vedle našich připojili i své podpisy, by se to nepodařilo. I bez vás, kteří jste nás podpořili finančně, by vše bylo těžší. Vám všem patří velký a upřímný dík.

           Občanské sdružení muselo v nejtěžších fázích jednání přestát různé tlaky, vyhrůžky i urážky od některých spoluobčanů. Za to „děkuje“ jedincům, kteří, jak je jejich dobrým zvykem, o někom rozesejí mezi spoluobčany a senzacechtivé kamarády „zaručeně pravdivé informace“ (lži), a ti v slepé důvěřivosti za zmíněné chronické a profesionální pomlouvače dílo dokonají. Potom už stačí jen se dívat, jak se někoho, takto pošpiněného, snaží dav neprávem „ukamenovat“, aniž by chtěl vyslechnout pravdu (tak, jak se vše odehrávalo na veřejném projednávání dne 29. dubna večer u školky ve Třebětíně).

Je paradox a nehorázné pokrytectví, že tohle veřejné jednání bylo svoláno u školky, do které chodí naše děti či vnoučata, a právě ty byly až do dnešní doby okrádány o možnost bezpečných vycházek se svými učitelkami postupným odstraňováním cest a pěšin mimo zástavbu Třebětína. Procházka od zátočin pod školkou přes Třebětínské náměstí směrem do horních potoků se i pro dospělé stala velkým hazardem natož pro skupinu dětí. A aby toho nebylo málo, tak pěšina zbudovaná kolem roku 1991 jen pro pěší a cyklisty byla kolem roku 2000 zabrána a užívána převážně těžkou zemědělskou technikou tehdejší zemědělské společnosti, a tím se stala pro pěší a cyklisty nebezpečnou. Někdo si naivně myslel, že to, včetně zvyšující se váhy, rozměru a množství vozidel projíždějících Třebětínem, je ještě únosné. Není a již dávno nebylo. Bylo jen málo občanů, kteří již dávno usilovali o nápravu tohoto stavu a v několika případech až protiprávního jednání. Naštěstí i díky našim aktivitám společnost Ledeko a.s. je ochotna v současné době tuto situaci řešit.

Většina občanů byla mimo obdržené pozvánky navíc těmito našeptávači záměrně a lživě informována o tom, že občanské sdružení v čele s Karlem Novákem a někteří další spoluobčané brání zemědělské společnosti Ledeko a.s. Letovice v užívání tzv. Severní cesty pro odklon dopravy mimo zastavěnou část Třebětína.

Proto je zarážející, že i přes to, že jsme s občanským sdružením a několika odvážnými spoluobčany rozhýbali v této dopravě změny k lepšímu, tak právě z nás udělali viníky, kvůli kterým se vrátí těžká doprava zpět přes Třebětín.

Protože jsme takřka po půlroce občany dotazováni, jak to vlastně je, tak jen krátce na vysvětlenou:                                                                                                                            Občanské sdružení „Budoucnost Třebětína“ je hlavním iniciátorem odklonu dopravy na tzv. „Severní cestu“ a předseda sdružení s ostatními vlastníky pozemků pod touto komunikací před více než rokem dali společnosti Ledeko písemný souhlas s užíváním této komunikace pro veškerou její techniku na neomezenou dobu až do vyřešení majetkoprávních vztahů. Na tom nic nemohlo změnit ať kladné či záporné deklarování této cesty veřejnou komunikací tak, jak se mylně někteří občané obávali.

Nabízí se otázky:

Kde byli až do zmíněného jednání u školky všichni ti křiklouni a co oni pro to udělali, aby nám pomohli vytlačit provoz těžké dopravy ze Třebětína?

Ví vůbec tihle zmanipulovaní občané, že občanské sdružení je autorem příslibu o odklonu dopravy, který byla společnost Ledeko ochotna podepsat a do dnešních dnů v praxi dodržovat???, a to právě jen díky našemu tlaku a za pomoci zástupců Města Letovice v čele se starostou.

Odpověď si každý čtenář najde sám.

 

Kdyby občané věděli pravdu, nebo by ji byli ochotni u školky vyslechnout, tak jsem přesvědčen, že by se vůči nám tak nezachovali.   

Těmto lidem a jejich praktikám rozhodně děkovat nebudeme. Oni se mimo jiné ani špetkou nezasloužili o výsledek, kterého jsme společnými silami dosáhli.

Výsledkem našeho snažení jsou uzavřené vzájemně závazné dohody, prospěšné pro všechny

občany. A právě i pro ty občany, kteří nám nepomohli a naopak pomluvami a nepravdami vytvářeli živnou půdu pro nabourání dobrých mezilidských a sousedských vztahů.

 

Obdrželi jsme od našich předků odkaz: rodiště, zemi, krajinu a životní prostředí, kde máme domov. Naší povinností je jejich krásu a kvalitu minimálně udržet nebo i zkvalitnit.

Věříme, že bude-li třeba, tak všichni spojíme opět síly, aby se nám to dařilo a abychom si udrželi či zlepšili životní prostředí a pohodu bydlení.  Minimálně proto, že nám nesmí být jedno, v jakém prostředí budou žít naše děti a jejich děti.

 

Děkujeme představitelům Ledeka a.s. a představitelům Města Letovice za snahu a ochotu dosáhnout řešení, a za uzavření závazné dohody ku prospěchu všem občanům nejen z Letovic.

  

Za občanské sdružení děkuje a vše dobré přeje

                                                                Karel Novák

 

 

 
 

 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 144305
Měsíc: 4142
Den: 89